7

Log service : server

 1. #include <sys/types.h>
 2. #include <sys/socket.h>
 3. #include <netinet/in.h>
 4. #include <arpa/inet.h>
 5.  
 6. #include <stdio.h>
 7. #include <stdlib.h>
 8. #include <errno.h>
 9. #include <string.h>
 10.  
 11. #include <signal.h>
 12.  
 13. #include <unistd.h>
 14.  
 15. #include <time.h>
 16.  
 17. #include "debug.h"
 18.  
 19. #if defined( DEBUG )
 20. int debug = 0;
 21. #endif
 22.  
 23. #define LOGFILE     "log.txt"
 24. #define PORTNUM     10123
 25. #define MAXCONN     32
 26. #define LINESIZE    1024
 27.  
 28. struct {
 29.     char *log_file;
 30.     int port_num;
 31.     int socket;
 32.     struct {
 33.         int sock;
 34.         FILE *fin;
 35.         char *ip;
 36.     } in_sockets[MAXCONN];
 37.     FILE *flog;
 38. } app;
 39.  
 40. static char *timestamp() {
 41.     time_t now = time( 0 );
 42.     struct tm *tm = localtime( &now );
 43.  
 44.     static char s[18]; /* dd/mm/yy hh:mm:ss */
 45.  
 46.     sprintf( s, "%02d/%02d/%02d %02d:%02d:%02d", tm->tm_mday, tm->tm_mon, tm->tm_year - 100,
 47.             tm->tm_hour, tm->tm_min, tm->tm_sec );
 48.  
 49.     return s;
 50. }
 51.  
 52. void open_log() {
 53.     FILE *fp;
 54.  
 55.     ONDEBUG9( fputs( "\n[open_socket]\n", stdout ); );
 56.  
 57.     if ( app.flog == 0 ) {
 58.         if ( (fp = fopen( app.log_file, "a" )) == 0 )
 59.             goto error;
 60.  
 61.         app.flog = fp;
 62.  
 63.         if ( fprintf( app.flog, "%s START\n", timestamp() ) == EOF )
 64.             goto error;
 65.     }
 66.     return;
 67.  
 68. error:
 69.  
 70.     perror( 0 );
 71.     exit( 1 );
 72. }
 73.  
 74. void close_log() {
 75.     ONDEBUG9( fputs( "\n[close_log]\n", stdout ); );
 76.  
 77.     if ( app.flog != 0 ) {
 78.         if ( fprintf( app.flog, "%s STOP\n", timestamp() ) == EOF )
 79.             goto error;
 80.  
 81.         fclose( app.flog );
 82.  
 83.         app.flog = 0;
 84.     }
 85.     return;
 86.  
 87. error:
 88.  
 89.     perror( 0 );
 90.     exit( 1 );
 91. }
 92.  
 93. void open_socket() {
 94.     int sd = -1;
 95.     struct sockaddr_in sd_address;
 96.     socklen_t addrlen = sizeof( struct sockaddr_in );
 97.  
 98.     int sockoptval, sockoptlen;
 99.  
 100.     ONDEBUG9( fputs( "\n[open_socket]\n", stdout ); );
 101.  
 102.     if ( (sd = socket( PF_INET, SOCK_STREAM, IPPROTO_TCP )) == -1 )
 103.         goto error;
 104.  
 105.     sockoptval = 1; /* on */
 106.     sockoptlen = sizeof ( sockoptval );
 107.     if ( setsockopt( sd, SOL_SOCKET, SO_REUSEADDR, &sockoptval, sockoptlen ) < 0 )
 108.         goto error;
 109.  
 110.     sd_address.sin_family = AF_INET;
 111.     sd_address.sin_addr.s_addr = htonl( INADDR_ANY );
 112.     sd_address.sin_port = htons( app.port_num );
 113.  
 114.     if ( bind( sd, (struct sockaddr *)&sd_address, addrlen ) != 0 )
 115.         goto error;
 116.  
 117.     if ( listen( sd, 5 ) != 0)
 118.         goto error;
 119.  
 120.     app.socket = sd;
 121.  
 122.     return;
 123.  
 124. error:
 125.  
 126.     perror( 0 );
 127.     if ( sd != -1 )
 128.         close( sd );
 129.     exit( 1 );
 130. }
 131.  
 132. void close_socket( void ) {
 133.     ONDEBUG9( fputs( "\n[close_socket]\n", stdout ); );
 134.  
 135.     if ( app.socket != -1 ) {
 136.         close( app.socket );
 137.         app.socket = -1;
 138.     }
 139. }
 140.  
 141. void drop_conn( int socket ) {
 142.     int i;
 143.  
 144.     ONDEBUG9( fputs( "\n[drop_conn]\n", stdout ); );
 145.  
 146.     ONDEBUG2 ( fprintf( stdout, "-%d-\n", socket ); );
 147.  
 148.     for ( i = 0; i < MAXCONN; ++i ) {
 149.         if ( app.in_sockets[ i ].sock == socket ) {
 150.             fclose( app.in_sockets[ i ].fin );
 151.             app.in_sockets[ i ].sock = -1;
 152.             app.in_sockets[ i ].fin = 0;
 153.             free( app.in_sockets[ i ].ip );
 154.             return;
 155.         }
 156.     }
 157. }
 158.  
 159. void accept_conn( int socket ) {
 160.     int sd = -1;
 161.  
 162.     struct sockaddr_in sd_address;
 163.     unsigned addrlen = sizeof( struct sockaddr_in );
 164.  
 165.     int i;
 166.  
 167.     ONDEBUG9( fputs( "\n[accept_conn]\n", stdout ); );
 168.  
 169.     sd = accept( socket, (struct sockaddr *)&sd_address, &addrlen );
 170.     if ( sd == -1 )
 171.         goto error;
 172.  
 173.     for ( i = 0; i < MAXCONN; ++i ) {
 174.         if ( app.in_sockets[ i ].sock == -1 ) {
 175.             FILE *fin = fdopen( sd, "r" );
 176.             if ( fin == 0 )
 177.                 goto error;
 178.             app.in_sockets[ i ].sock = sd;
 179.             app.in_sockets[ i ].fin = fin;
 180.             app.in_sockets[ i ].ip = strdup( inet_ntoa( sd_address.sin_addr ));
 181.             return;
 182.         }
 183.     }
 184.  
 185.     close( sd );
 186.  
 187.     return;
 188.  
 189. error:
 190.  
 191.     perror( 0 );
 192.     if ( sd != -1 )
 193.         close( sd );
 194. }
 195.  
 196. void close_all_conns( void ) {
 197.     int i;
 198.  
 199.     ONDEBUG9( fputs( "\n[close_all_conns]\n",stdout ); );
 200.  
 201.     for ( i = 0; i < MAXCONN; ++i ) {
 202.         if ( app.in_sockets[ i ].sock != -1 ) {
 203.             fclose( app.in_sockets[ i ].fin );
 204.             app.in_sockets[ i ].sock = -1;
 205.             app.in_sockets[ i ].fin = 0;
 206.             free( app.in_sockets[ i ].ip );
 207.         }
 208.     }
 209. }
 210.  
 211. void log_stream( int socket, FILE *fin, char *ip ) {
 212.     char sline[ LINESIZE ];
 213.  
 214.     ONDEBUG9( fputs( "\n[log_stream]\n", stdout ); );
 215.  
 216.     if ( fgets( sline, sizeof( sline ), fin ) == 0 ) {
 217.         drop_conn( socket );
 218.         return;
 219.     }
 220.  
 221.     ONDEBUG2 ( fprintf( stdout, "<%d>%d (%d)\n", socket, strlen( sline ), sline[ strlen( sline )-1 ] ); );
 222.  
 223.     if ( sline[ 0 ] != 'L' || sline[ 1 ] != 'O' || sline[ 2 ] != 'G' || sline[ 3 ] != ' ' || sline[ strlen( sline )-1 ] != '\n' ) {
 224.         if ( fprintf( app.flog, "BADMSG %s %s\n", timestamp(), ip ) == EOF )
 225.             goto error;
 226.         drop_conn( socket );
 227.     }
 228.     else {
 229.         if ( fprintf( app.flog, "LOG %s %s", timestamp(), ip ) == EOF )
 230.             goto error;
 231.  
 232.         if ( fputs( sline+3, app.flog ) == EOF )
 233.             goto error;
 234.     }
 235.  
 236.     fflush( app.flog );
 237.  
 238.     return;
 239.  
 240. error:
 241.  
 242.     perror( 0 );
 243.     exit( 1 );
 244. }
 245.  
 246. void quit( int status ) {
 247.     ONDEBUG9( fputs( "\n[quit]\n", stdout ); );
 248.  
 249.     close_log();
 250.     close_socket();
 251.     close_all_conns();
 252.  
 253.     exit( status );
 254. }
 255.  
 256. void intr( int sig ) {
 257.     ONDEBUG9( fputs( "\n[intr]\n", stdout ); );
 258.     ONDEBUG8( fprintf( stdout, "<sig=%d>\n", sig); );
 259.  
 260.     if ( sig == SIGTERM )
 261.         quit( 0 );
 262.     signal( sig, intr ); /* catch again */
 263. }
 264.  
 265. void init( void ) {
 266.     int i;
 267.  
 268.     ONDEBUG9( fputs( "\n[init]\n", stdout ); );
 269.  
 270.     app.log_file = LOGFILE;
 271.     app.port_num = PORTNUM;
 272.     app.socket = -1;
 273.  
 274.     for ( i = 0; i < MAXCONN; ++i )
 275.         app.in_sockets[ i ].sock = -1;
 276. }
 277.  
 278. void startup( ) {
 279.     ONDEBUG9( fputs( "\n[startup]\n", stdout ); );
 280.  
 281.     open_log();
 282.     open_socket();
 283.  
 284.     signal( SIGHUP, intr );
 285. #if !defined( DEBUG )
 286.     signal( SIGINT, intr );
 287. #endif
 288.     signal( SIGTERM, intr );
 289. }
 290.  
 291. void main_loop( ) {
 292.     fd_set read_fds;
 293.     int n_fds = FD_SETSIZE;
 294.  
 295.     int sd, i;
 296.  
 297.     ONDEBUG9( fputs( "\n[main_loop]\n", stdout ); );
 298.  
 299.     for (;; ) { /* forever */
 300.         FD_ZERO( &read_fds );
 301.  
 302.         if ( app.socket != -1 )
 303.             FD_SET( app.socket, &read_fds );
 304.  
 305.         for ( i = 0; i < MAXCONN; ++i ) {
 306.             sd = app.in_sockets[ i ].sock;
 307.             if ( sd != -1 )
 308.                 FD_SET( sd, &read_fds );
 309.         }
 310.  
 311.         switch ( select( n_fds, &read_fds, 0, 0, 0 )) {
 312.         case -1: /* trouble */
 313.             ONDEBUG8( fprintf( stdout, "<errno=%d>\n", errno) );
 314.             if ( errno != EINTR ) {
 315.                 perror( 0 );
 316.                 quit( 1 );
 317.             }
 318.             break;
 319.         case 0: /* time out */
 320.             break;
 321.         default: /* event */
 322.  
 323.             /* connect? */
 324.             if ( app.socket != -1 && FD_ISSET( app.socket, &read_fds ))
 325.                 accept_conn( app.socket );
 326.  
 327.             /* data? */
 328.             for ( i = 0; i < MAXCONN; ++i ) {
 329.                 sd = app.in_sockets[ i ].sock;
 330.                 if ( sd != -1 && FD_ISSET( sd, &read_fds ))
 331.                     log_stream( sd, app.in_sockets[ i ].fin, app.in_sockets[ i ].ip );
 332.             }
 333.             break;
 334.         }
 335.     }
 336. }
 337.  
 338. int main( int argc, char **argv ) {
 339.     extern int opterr;
 340.     int c;
 341.  
 342.     init();
 343.  
 344.     opterr = 0;
 345.  
 346. #if defined( DEBUG )
 347.     while ( (c = getopt( argc, argv, "D:p:" )) != -1 )
 348. #else
 349.     while ( (c = getopt( argc, argv, "p:" )) != -1 )
 350. #endif
 351.     switch ( c ) {
 352. #if defined( DEBUG )
 353.     case 'D':
 354.         debug = atoi( optarg );
 355.         break;
 356. #endif
 357.     case 'p':
 358.         if ((app.port_num = atoi( optarg )) == 0) {
 359.             fputs( "portnum?\n", stderr );
 360.             exit( 1 );
 361.         }
 362.         break;
 363.     default:
 364.  
 365. usage:
 366. #if defined( DEBUG )
 367.         fprintf( stderr, "%s [-D level] [-p port_num] [log_file]\n", argv[ 0 ] );
 368. #else
 369.         fprintf( stderr, "%s [-p port_num] [log_file]\n", argv[ 0 ] );
 370. #endif
 371.         exit( 1 );
 372.     }
 373.  
 374.     switch ( argc - optind ) {
 375.     case 0:
 376.         break;
 377.     case 1:
 378.         app.log_file = argv[ optind ];
 379.         break;
 380.     default:
 381.         goto usage;
 382.     }
 383.  
 384.     setbuf( stdout, 0 );
 385.  
 386.     startup();
 387.     main_loop();
 388. }

Comments

Your comment:
[p] [b] [i] [u] [s] [quote] [pre] [br] [code] [url] [email] strip help 2000

Enter a maximum of 2000 characters.
Improve the presentation of your text with the following formatting tags:
[p]paragraph[/p], [b]bold[/b], [i]italics[/i], [u]underline[/u], [s]strike[/s], [quote]citation[/quote], [pre]as is[/pre], [br]line break,
[url]http://www.izend.org[/url], [url=http://www.izend.org]site[/url], [email]izend@izend.org[/email], [email=izend@izend.org]izend[/email],
[code]command[/code], [code=language]source code in c, java, php, html, javascript, xml, css, sql, bash, dos, make, etc.[/code].